ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)  
สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบและกำหนดการสอบ ระดับป.ตรี การบัญชี และคอมพิวเตอร์กราฟิก (ต่อเนื่อง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกและกำหนดการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (รอบทั่วไป) สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (ต่อเนื่อง)

 

 

 

 

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ระดับป.ตรี การบัญชี (ต่อเนื่อง)

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ระดับป.ตรี การบัญชี (ต่อเนื่อง)

การขยายเวลารับสมัครระดับป.ตรี บัญชี และคอมพิวเตอร์กราฟิก 62 (เพิ่มเติม)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เรื่อง การขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2ปี  สาขาวิชาการบัญชี  และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

 

 

 

 

 

 

 

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาในระดับป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (เพิ่มเติม)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (เพิ่มเติม) รับสมัครระหว่างวันที่ 18 - 30 มีนาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาในระดับป.ตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (ต่อเนื่อง)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2562

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาในระดับป.ตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (ต่อเนื่อง) (2)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ป.ตรี

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เรื่อง  ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2562

 

 

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี หลักสูตร (ต่อเนื่อง) 2 ปี ปี62 ประเภทโควตา สาขาวิชาการบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา สาขาวิชาการบัญชี
ขอให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้มารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์
ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมจามจุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี