อาชีวะอุบลฯ ตรวจรับหนังสือเรียน ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

อาชีวะอุบลฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2567

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. อาชีวะอุบลฯ ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี สภากาชาดไทย
  2. อาชีวะอุบลฯร่วมแสดงความยินดีกับครูสิรินาฏ พรเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ในวาระลาออกจากราชการ 1 มิถุนายน 2567
  3. อาชีวะอุบลฯ สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุและงานประชาสัมพันธ์
  4. อาชีวะอุบลฯร่วมสนทนากลุ่ม เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนการลดการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
  5. อาชีวะอุบลฯ ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ประจำปี 2567