จัดรายการรวมใจ ไทอุบล

ประชุมสภากาแฟครั้งที่ 7 ประจำเดือนกันยายน

อาชีวะอุบลฯ ร่วมเปิดป้ายสวนสาธารณะ

นำผู้เกษียณอายุราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการทั่วไป (ครู)

สอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

จัดรายการรวมใจไทอุบล

รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม