อาชีวะอุบลฯจัดกิจกรรมหน้าเสาธงเช้าวันที่ 23 มกราคม 2566

รับรางวัล เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566

การแข่งขันกีฬาอาชีวะอุบลเกมส์

ประกวด cheerleading อาชีวะอุบลเกมส์ 2565

ขบวนพาเหรดอาชีวะอุบลเกมส์

อาชีวะอุบลรับมอบเกียรติติบัตร สนับสนุนการจัดประชุมงานวิชาการ

รางวัลสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2565

อาชีวะอุบลฯจัดการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประชุมครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะวิชาชีและทักษะพื้นฐาน ครั้งที่32

ประชุมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565