ประชุมหัวหน้าแผนกครั้งที่1/2566

ยินดีต้อนรับครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยินดียิ่ง

ยินดีต้อนรับครูเนื่องในโอกาสย้ายเข้ามาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

โครงการเสริมสร้างรู้ทันภัยค้ามนุษย์รูปแบบใหม่

อาชีวะอุบลฯร่วมประชุมเปิดบ้านต้อนรับคณะกรรมาธิการวุฒิสภา ณ เทคนิค

ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ขอย้าย ตำแหน่งครู

ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัย

ประชุมคณะครูบุคลากร ครั้งที่ 1/2566