งานสื่อการเรียนการสอน

 

หัวหน้างาน

นายอัครวิชญ์ บุญใส
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ไลน์ไอดี : akarawitjack
เจ้าหน้าที่
นายประชา สัมพะวงศ์
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ไลน์ไอดี : Pracha2527นายอดิศักดิ์ คำสะ
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ไลน์ไอดี : supavaren
ผู้ช่วยงาน
นายสง่า คำอุ่น
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวณัฐยาภรณ์ จันทร์ส่อง
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน