รับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 2 ครั้งที่ 4

ขอเปิดสอบ พร้อมกำหนดการสอบ อาชีพแม่บ้านโรงแรม ชั้น 1 ครั้งที่ 3

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน/กำหนดการประเมินสมรรถนะ อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 2


บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินและกำหนดการประเมินสมรรถนะ อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 2