ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2565

ประเมินฯ องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับกลุ่มจังหวัด ปีการศึกษา 2565

แผนกวิชาภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมหน้าเสาธงช่วงเช้า

มหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 12

อาชีวะอุบลฯ จัดกิจกรรมหน้าเสาธงยามเช้า ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

“ฮอนด้าร่วมใจ สู้ภัยน้ำท่วม”

กิจกรรมหน้าเสาธงยามเช้ากับการแต่งกายด้วยผ้าไทย

แนะแนวโครงการเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นจากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซน

แล้วพบกับงาน UBON ART FEST 2022 !!

ประกาศอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว