วันนี้แอดมินมาแนะนำ แผนกวิชาการตลาดและการจัดการธุรกิจค้าปลีก

บรรยากาศรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา2565

มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา 2565

พิธีซ้อมมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เข้าฐาน (ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา2565)

โครงการเดินทางไกลและค่ายพักแรม กองลูกเสือวิสามัญ 2565

นับถอยหลังสู่ความสำเร็จ

เทศกาลหนังสั้น ผลงานจากนักเรียน นักศึกษา อาชีวะอุบลฯ ระดับชั้น ปวช.และปวส. สาขาวิชาคอมกราฟฟิก

พิธีเปิดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา2565

มอบรางวัลเชิดชูเกีรยติระดับชาติ2566

วอาชีวะอุบลฯ ร่วมส่งกำลังใจให้กับ ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ทั้ง 15 ทักษะ

แจ้งข่าวเด่น