แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 17
รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 107
รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก) ครั้งที่ 2 เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 155
รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 135
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูแฟชั่นและสิ่งทอ) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอนสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 64
รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอน) สอนสาขาวิชาปฟชั่นและสิ่งทอ เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 138
รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 140
รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 151
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอน) วิชาการบัญชี เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 373
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างขั่วคราว (ครูสอน) การบัญชี เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 298
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอน) สาขาวิชาออกแบบ สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 304
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอน) วิชาบัญชี เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 305
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอน) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 290
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอน) วิชาออกแบบ วิชาดิจิทัลกราฟิก เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 329
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 377
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอน) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างขั่วคราว (เจ้าหน้าที่) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 427
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างขั่วคราว (ครูสอน) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 502
รับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอน) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1055
รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1052
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างขั่วคราว (นักการภารโรง) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 369
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ครูสาขาวิชาการท่องเที่ยว) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 541
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 488
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 593
ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาวิชาการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 502
ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 463
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 592
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างขั่วคราว (เจ้าหน้าที่) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 522
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินสมรรณะ ครั้งที่ 2 เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 540
รับสมัครเจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการ ห้องสมุด เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 935
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 731
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) จำนวน 3 อัตรา เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1396
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจอาหาร เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 666
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอน) วิชาท่องเที่ยว เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 670
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูสอน วิชาท่องเที่ยว เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 565
รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 548
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอน) วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวิทยาศาสตร์ เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 697
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูสอน วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวิทยาศาสตร์ เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 529
รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจห้องอาหาร) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 793
รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูภาษาอังกฤษ ครูวิทยาศาสตร์ ครูโรงแรมและการท่องเที่ยว) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1475
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูวิทยาศาสตร์และครูสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 707
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูสาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 655
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูวิทยาศาสตร์) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 657
รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 452
รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูวิทยาศาสตร์) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 510
รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 588
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 584
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูสาขาอาหารและโภชนาการ) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 694
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 572