กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

อาชีวะอุบลฯ ร่วมกับกลุ่มจิตรกรไทย

เปิดนิทรรศการ โครงการ “ศิลปะเพื่อสายน้ำ”

อาชีวะอุบลฯ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา ศิลปิน ประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "ศิลปะเพื่อสายน้ำ"

ถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

ประกาศกำหนดเวลาฝึกงาน

หยุดการเรียน การสอนกรณีพิเศษ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินเรียนฟรี

กำหนดการถ่ายภาพนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

รวมภาพพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

แจ้งการปรับลดพื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ของบริการ Google

ประกาศรายชื่อห้องเรียน และรหัสประจำตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 5 พ.ค. 2565

ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แจ้งรายละเอียดการโอนเงินเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี ครั้งที่ 2

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศเลขที่นั่งสอบ V-NET ปี 2564

ขยายระยะเวลาการลงทะเบียน นักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ