★ กำหนดการส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม)

ขอแสดงความยินดี กับครูทั้ง 3 ท่าน

ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ

หิ้วปิ่นโต ถือตระกร้า เบี่ยงผ้าไปเพล

วันพระราชทานธงชาติไทย

ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ

ขอต้อนรับครูอภิชาต โคเวียง ครูสาขาวิชาอาหาร

อาชีวะอุบลฯประเมินตามข้อตกลงการพัฒนางาน PA

อาชีวะอุบลฯร่วมแสดงมุทิตาจิตในงานมุทิตาสดุดี 60 ปี กษิณาลัย

อาชีวะอุบลร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองและครูผู้ช่วยคนใหม่

ประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน ( PA ) ประจำปีงบประมาณ 2566

จามจุรีมุทิตทนุสรณ์ 2566

ร้อยเรียงใจ สานสายใจ จากใจ สอจ.อุบลราชธานี

รับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียติศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

คณะกรรมการตรวจรับหนังสือเรียน

ผู้อำนวยการอาชีวะอุบลฯร่วมเปิดอาคารเคียงศิริ

อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียน

รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์

การประชุมผู้บรหารสถานศึกษา

เปิดระบบประเมินครูผู้สอน

ผอ.อาชีวะอุบลฯพัฒนาสมรรถนะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา