ตรวจสอบเอกสารแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด

อาชีวะอุบลฯ แนะแนวโลกอาชีพให้กับผู้เรียน โรงเรียนเดชอุดม

นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อาชีวะอุบลฯ มอบทุนการศึกษาได้รับจากบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ในโครงการ“สานฝันการศึกษา ปีที่ 5”

ยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ V-NET การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

ร่วมแสดงความยินดี ผวจ.ท่านวิรุจ วิชัยบุญ

ร่าง ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาชีวะอุบลฯจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาการโรงแรม

อาชีวะอุบลฯ ร่วมประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.)

อาชีวะอุบลฯ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น โครงการอาชีพสู่ฝัน

อาชีวะอุบลฯ ร่วมประชุมโครงการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา

อาชีวะอุบลฯ จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565

อาชีวะอุบลฯ ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ (อวท.)

อาชีวะอุบลฯ ได้เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน กศน.(เดชอุดม)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

อาชีวะอุบลฯประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน

อาชีวะอุบลฯ ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจขั้นตอนการจัดอบรมหลักสูตรผ