นักการ แม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย

พนักงานขับรถ

แม่บ้าน

พนักงานรักษาความปลอดภัย


ฝ่ายบริหารทรัพยากรฝ่ายวิชาการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ