ประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ผ่านการรับรอง APACC ระดับเหรียญทอง รอบ 2 ปี


วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ผ่านการรับรอง APACC ระดับเหรียญทอง รอบ 2 ปี