วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับคัดเลือกรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประเภทหน่วยงานดีเด่น

สุดยอด ผอ.อาชีวะอุบลฯนำองค์กรและครูคว้า 3 ประเภทรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ผ่านการรับรอง APACC ระดับเหรียญทอง รอบ 2 ปี


วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ผ่านการรับรอง APACC ระดับเหรียญทอง รอบ 2 ปี

อาชีวะอุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม Cocktail Flair Bartender (ประเภททีม) “Ubon welcome drink”


รางวัลแห่งความภาคภูมิใจจากชาววิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี