อาชีวะอุบลฯ ร่วมงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565