เครื่องคอมทั้งหมด ปีการศึกษา 2565

รายงานสถิติการบันทึกข้อมูล V-COP ปีการศึกษา2565

สมุดลงนามถวายพระพรวันฉัตรมงคล

 

e-mail ทั้งหมด

e-mail ทั้งวิทยาลัยฯ

หน้าจอโปรแกรม

 

ดาวน์โหลดรายวิชาโครงการวิชาชีพ

ดาวน์โหลดรายวิชาโครงการวิชาชีพ 

เอกสารสำหรับผู้สอน

เอกสารสำหรับผู้สอน

ID-PLAN

[Program] iWatchDVR สำหรับดูกล้องวงจรปิด

แบบสำรวจและรายงาน การใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือในวิทยาลัย