EDR : ระบบซอฟต์แวร์บริหารการอาชีวศึกษา
http://uvc.appedr.com
วิธีใช้บัตรประจำตัวออไลน์ (ระบบ RMS)
วิธีใช้บัตรประจำตัวออไลน์ เพื่อใช้ QR Code ในการ Scan เข้าใช้งานระบบ Internet เท่านั้น
โรงแรม Rcheewa Hotel อาชีวะอุบล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 410 ถ.พรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี 34000 โทร 045 250 111

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับเงินตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

เรียน คุณครูที่ปรึกษา นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ ทุกแผนกวิชา
ตามที่วิทยาลัยฯ

กำหนดจ่ายเงินให้กับนักเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ โดยให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ ทุกแผนกวิชารับเงินในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น

เนื่องจากวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ วิทยาลัยๆ จึงขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินจากเดิม เป็นวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีพรหมราช (อาคาร ๕ ชั้น ๑)

อ่านเพิ่มเติม: ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับเงินตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

กรุณา สแกน QR CODEไทยชนะ เพื่อ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังCOVID 19


เรียน ครูบุคลากรทุกท่าน  กรุณา สแกน QR CODEไทยชนะ
เพื่อ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังCOVID 19

อ่านเพิ่มเติม: กรุณา สแกน QR CODEไทยชนะ เพื่อ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังCOVID 19

รายงานการประเมินตนเอง SAR 2562


รายงานการประเมินตนเอง SAR 2562

อ่านเพิ่มเติม: รายงานการประเมินตนเอง SAR 2562

รับเงินตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 และ ปวช.3

 
รับเงินตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 และ ปวช.3

 

อ่านเพิ่มเติม: รับเงินตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 และ ปวช.3

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโลนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม: มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)


 

 


LINE official วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

เพิ่มเพื่อน

1631314
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งวัน
1137
3888
6278
1608229
36550
55077
1631314

IP ของคุณ : 18.207.240.230
เวลา server (ยังไม่ +7) : 2020-07-14 09:40:49