วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ขอต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา ด้วยความยินดียิ่ง
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันจันทร์ที่ 9 ถึง วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ขอต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา ด้วยความยินดียิ่ง
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันจันทร์ที่ 9 ถึง วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ขอต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา ด้วยความยินดียิ่ง
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันจันทร์ที่ 9 ถึง วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ตารางการแข่งขันทักษะ สถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2563
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตา ภายนอก
รับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 12 พฤจิกายน วันศุกร์ที่ 6 ธ.ค. 2562 โควตาภายนอกสามารถดาวโหลดไฟล์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตา ภายใน
รับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 12 พฤจิกายน วันศุกร์ที่ 6 ธ.ค. 2562 โควตาภายนอกสามารถดาวโหลดไฟล์
ขอต้อนรับ
ผอ.ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ด้วยความยินดียิ่ง

ตารางสอบ V-NET

อ่านเพิ่มเติม: ตารางสอบ V-NET

วอศ.อุบลราชธานี ขอต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา ด้วยความยินดียิ่ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
ขอต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา ด้วยความยินดียิ่ง 
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันจันทร์ที่ 9 ถึง วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562
ณ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม: วอศ.อุบลราชธานี ขอต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา ด้วยความยินดียิ่ง

กำหนดการต้อนรับและแสดงความยินดี ผอ.ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว

ขออนุญาตเรียนแจ้ง กำหนดการต้อนรับและแสดงความยินดี ผอ.ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม: กำหนดการต้อนรับและแสดงความยินดี ผอ.ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว

ตารางการแข่งขันทักษะ สถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี


ตารางการแข่งขันทักษะ สถานที่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม: ตารางการแข่งขันทักษะ สถานที่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

รับเงินตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

รับเงินตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับ ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ทุกสาขาวิชา ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามนโยบาย เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของรัฐบาลซึ่งในภาคเรียนที่ 2 รัฐบาลได้สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 230 บาท ให้กับนักเรียนระดับชั้นปวช. ทุกสาขาวิชา วิทยาลัยฯ จะจ่ายเงินสดให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช. ทุกสาขาวิชา วิทยาลัยฯ จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

  1. กรอกข้อความในใบสำคัณรับเงินตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
  2. สำเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดา และนักเรียนอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. รับเงินกับเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ที่ห้องประชุมศรีพรหมราช อาคาร 5 ชั้น 1
  • ระดับชั้น ปวช.2 และ ปวช.3 ทุกสาขาวิชา รับเงินวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562
  • ระดับชั้น ปวช. 1 ทุกสาขาวิชา รับเงินวันศุกที่ 20 ธันวาคม 2562

เมื่อได้รับเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนและนำใบเสร็จรับเงินส่งที่ งานการเงิน อาคาร 7 ชั้น 1 

อ่านเพิ่มเติม: รับเงินตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ


 

ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ประกาศรับสมัครงาน JOB

ผู้เชี่ยวชาญ EXPERTISE

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าวสำหรับครู และบุคลากร

ประกาศสอบคุณวุฒิวิชาชีพ

ยอดนิยม Top Content

ข่าวสาร ปริญญาตรี


LINE official วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

เพิ่มเพื่อน

935502
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งวัน
2021
2531
11316
898819
36683
102978
935502

Your IP: 100.26.176.182
Server Time: 2019-12-12 16:15:06