รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (เพิ่มเติม)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (เพิ่มเติม) รับสมัครระหว่างวันที่ 18 - 30 มีนาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี