งานครูที่ปรึกษา

 

หัวหน้างาน

นางสาวศกลรัตน์ อุทธา
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่
นางสาวกรกช ศรีขาว
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน
นางณชิตา เถาว์โท
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษานายอัครวิชญ์ บุญใส
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ไลน์ไอดี : akarawitjackนางสาวพัชรีพร ศรไชย
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษานางสาวณัฐณิชา ศรีดางาม
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษานางสาวดิษยา จำนงค์
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา