ขอแสดงความยินดีกับ ครูอภิชาต โคเวียง ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ในจังหวัดอุบลราชธานี

ขอแสดงความยินดีกับครูสิรินาฏ พรเจริญ ในวาระลาออกจากราชการ 1 มิถุนายน 2567

ประชาสัมพันธ์การเปิดใช้งานระบบแพลตฟอร์มด้านทุจริตศึกษา (Anti - corruption Education platfrom)

รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน นักการภารโรง และพนักงานขับรถยนต์)

ถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

อาชีวะอุบลฯ รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day

อาชีวะอุบลฯประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/ 2567

ขอความร่วมมือให้นักเรียนเข้าไปทดลองทำข้อสอบ PISA

อาชีวะอุบลฯ ประชุมครูที่ปรึกษา

ตรวจสอบการขาดเรียน/เข้าแถว ใน RMS

ตรวจสอบวันเข้าแถวใน RMS

อาชีวะอุบลฯ ให้สัมภาษณ์สดผ่านรายการ รวมใจไทอุบล