ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอน) วิชาออกแบบ วิชาดิจิทัลกราฟิก

กำหนดการส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 (แก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่ง321/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการสถานศึกษา 2/2564

ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ให้กับนักเรียน นักศึกษา

วิธีเข้าใช้งานระบบ internet วิทยาลัยฯ

กำหนดเปิดและปิดภาคเรียน และ กำหนดการลงทะเบียน 2/2564

แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ (งานทะเบียน)

อาชีวะอุบลฯ ต้อนรับครูศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

ขอต้อนรับ ผู้อำนวยการ ลฎาภา แสวงทรัพย์

มุทิตานุสรณ์ เกษียณสำราญ 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

แจ้งรายละเอียดการโอนเงินเรียนฟรี ครั้งที่ 9

แบบฟอร์มลงทะเบียน เข้ารับฟังการปฐมนิเทศก่อนฝึกงาน 2/2564

แจ้งรายละเอียดการโอนเงินเรียนฟรี ครั้งที่ 7

รายงานการฉีดวัคซีนของบุคลากร

UVC APACC