กำหนดการรับหลักฐานสำเร็จการศึกษา

ผลการคัดเลือกและการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 รอบปกติ (รอบที่ 1)

โครงการผลิตสื่อวิดีทัศน์โดยโปรแกรม Canva

การจัดการธุรกิจค้าปลีก คืออะไร วันนี้มีคำตอบค่ะ

ประเมินโครงการคัดเลือกสถานศึกษาสีขาว 2565

พัฒนาครู สู่การยกระดับการเก็บข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา

ขอความร่วมมือนักเรียนนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา "ประจำปีการศึกษา 2565 ได้กรอกข้อมูล ตาม LINK

อาชีวะอุบลฯ เปิดบ้านโชว์ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาการโรงแรม

ภาพพิธีรับประกาศนียบัตรของผู้สำเร็จการศึกษา 2565 Google Photos

แจ้งการจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

แจ้งการจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาการโรงแรม

ส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงานกับบริษัทโซนี่(ประเทศไทย)จำกัด

สอบมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

โครงการพัฒนาทักษะจำเป็น(Upskill)

วันมาตรฐานฝืมือแรงงานแห่งชาติ

มอบตัวนักศึกษาใหม่ 2566 (โควตา)

ผู้อำนวยการ อาชีวะอุบลฯ เยี่ยมชมและให้กำลังใจ การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช 3 และ ปวส.2

Good bye Senior แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ

แจ้งข่าวเด่น