ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

แหล่งข้อมูล : งานทะเบียน นักเรียน นักศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


 ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565

 

ข้อมูล ๙ ประการ