ติดต่อวิทยาลัย

⭐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

⭐ เลขที่ 410 ถนนพรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

⭐ website : www.uvc.ac.th

⭐ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

⭐ facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี : www.facebook.com/uvcfan

⭐ facebook งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี : www.facebook.com/uvc.ac.th

☎️ หมายเลขโทรศัพท์ : 0656516577
 เปิด วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลาทำการ 08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ