งานการบัญชี

 

หัวหน้างาน


นางสาวดิษยา จำนงค์
หัวหน้างาน งานการบัญชี

 

เจ้าหน้าที่


นางเสาวนีย์ ถิ่นขาม
เจ้าหน้าที่ งานการบัญชี

 

ผู้ช่วยงาน


นางบังอร พันธ์โสภา
ผู้ช่วยงาน งานการบัญชี