ข้อมูลสถานประกอบการ

แหล่งข้อมูล : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ข้อมูลสถานประกอบการร่วมจัดการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2566 << คลิ๊ก


ข้อมูลสถานประกอบการ ย้อนหลัง


 


ข้อมูลสถานประกอบการร่วมจัดการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2565


รายชื่อสถานประกอบการร่วมจัดการฝึกงานหรือฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี)


ข้อมูล ๙ ประการ