รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบและกำหนดการสอบ ระดับป.ตรี การบัญชี และคอมพิวเตอร์กราฟิก (ต่อเนื่อง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกและกำหนดการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (รอบทั่วไป) สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (ต่อเนื่อง)