รับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 2 ครั้งที่ 4

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน/กำหนดการประเมินสมรรถนะ อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 2


บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินและกำหนดการประเมินสมรรถนะ อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 2

อาชีวะอุบลฯ เปิดการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร อาชีพแม่บ้านในโรงแรม คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 ครั้งที่ 2

วันนี้ (10 มีนาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีพรหมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร อาชีพแม่บ้านในโรงแรม คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2563