รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาวิชาการตลาด