ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูผู้สอน สาขาดิจิทัลกราฟิก)