รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอน แผนกวิชาดิจิทัลกราฟิก)