โล่ทองคำพระราชทาน พร้อมเกียรติบัตร รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
ระดับอาชีวศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ถือว่าเป็นการได้รับรางวัล ๓ ครั้งต่อเนื่องในรอบ ๑๐ ปี ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ภูมิใจ อาชีวะอุบลฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

สุดยอดอาชีวศึกษาไทย อาชีวะอุบลฯผ่านการประเมินนานาชาติระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก APACC ระดับเหรียญทอง ภูมิใจสถานศึกษามีศักยภาพพร้อมเป็นศูนย์กลางด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเป็นที่ยอมรับ

วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2561) นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า

อ่านเพิ่มเติม: อาชีวะอุบลฯผ่านการประเมิน APACC ระดับเหรียญทอง

อาชีวะอุบลฯเลี้ยงต้อนรับ –แสดงความยินดีให้กับรองผู้อำนวยการและครูท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น

วานนี้ (4 พฤศจิกายน 2561) เวลา 18.00-22.00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดเลี้ยงต้อนรับ นางสาวธนิดา วรรณแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ย้ายมาจากวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

อ่านเพิ่มเติม: อาชีวะอุบลฯเลี้ยงต้อนรับ

อาชีวะอุบลฯจัดอบรมให้ความรู้ส่งเสริมครูพัฒนาตนสู่พัฒนางาน

วันนี้ 4 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางดำเนินเพื่อขอมีวิทยะฐานะและเลื่อนวิทยะฐานะตาม ว. 21 และการดำเนินงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง วิทยากรผุ้ทรงคุณวุฒิ นางสุภาภรณ์ บุปผาพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนางสุวนิจ สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม: อบรมให้ความรู้ส่งเสริมครูพัฒนาตนสู่พัฒนางาน

สุดยอดอาชีวะอุบลฯคว้า 4 รางวัลทักษะด้านการโรงแรม การันตรีคุณภาพผู้เรียน เจ๋งด้วยเครื่องดื่มสูตรใหม่ “รากอุบล” พิชิตใจกรรมการคว้ารางวัล the best cocktail” ที่ม.อุบลฯ

 

วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2561) นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า

อ่านเพิ่มเติม: อาชีวะอุบลฯคว้า 4 รางวัลทักษะด้านการโรงแรม

สุดยอดอาชีวะอุบลฯกวาดรางวัลชนะเลิศ แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอศจ.อุบลฯ พร้อมไปต่อระดับภาค (ผลการแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการ) ดังนี้

1.การแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ชาติไทย
2.การประกวดมารยาทไทย
3.การประกวดพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ
4.การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน
5.การพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ

อ่านเพิ่มเติม: อาชีวะอุบลฯกวาดรางวัลชนะเลิศ ระดับอศจ.อุบลฯ

วันนี้ 16 ตุลาคม 2561 นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นประธานประชุมครู บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ต้อนรับการปฏิบัติงานวันแรกในภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561 โดยในที่ประชุมได้มอบเกียรติบัตรให้กับ นายศุภชัย บุญคุ้ม ตำแหน่งนักการภารโรง ได้รับเกียรติบัตรนักการภารโรงดีเด่น ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมประจำเดือน/ต้อนรับรองธนิดา วรรณแก้ว

วันนี้ 12 ตุลาคม 2561 คณะครูศิลปกรรม นำโดย นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นายพิศิษฐ์ อู่ศิริกุลพาณิชย์ หัวหน้าคณะวิชาศิลปกรรม พร้อมด้วยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันด้านศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมมุฑิตาคาราวะครูผู้เกษียณอายุราชการ ครูผู้เป็นต้นแบบที่ดีงามให้แก่ชาวศิลปกรรม ได้แก่ นายอำนวย วรพงศธร นายชัยยงค์ บุญดาว ครูศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีและ ดร.พัทยา จันโทกุล ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี อดีตครูศิลปกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ที่เกษียณอายุราชการในปี 2561 นี้

อ่านเพิ่มเติม: รวมพลังครูศิลป์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันคืนถิ่นอาชีวะอุบลฯ

ปิดฉากการประเมิน APACC วันสุดท้าย อาชีวะอุบลฯ ลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยCarlos Hilado memorial state college ประเทศฟิลิปปินส์ พัฒนาการเรียนการสอนผู้เรียนสู่โลกอาชีพในต่างแดน

วันนี้ (19 กันยายน 2561) นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 , นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูบุคลากร เข้าร่วมรับฟังการสรุป

อ่านเพิ่มเติม: ปิดฉากการประเมิน APACC วันสุดท้าย

พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มสมรรถนผู้เรียนในทศวรรษที่21 หัวข้อเรื่อง "อบรมเชิงปฏิบัติการงานสปาโรงแรม 150 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน -22กันยายน 2561 (เฉพาะเสาร์ - อาทิตย์) โดยมี นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปิด 1/10/2561

อ่านเพิ่มเติม: อบรมเชิงปฏิบัติการงานสปาโรงแรม 150 ชั่วโมง

วันนี้ 6 ตุลาคม 2561 นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายพิศิษฐ์ อู่ศิริกุลพาณิชย์ หัวหน้าคณะวิชาศิลปกรรม เป็นตัวแทนสถานศึกษา เดินทางเข้ารับพระราชทานรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านเพิ่มเติม: วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีรับพระราชทาน 2 รางวัลแห่งเกียรติยศ

ข่าวสำหรับครู และบุคลากร

ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ข่าวสาร ปริญญาตรี

ประกาศรับสมัครงาน

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง

ข้อมูล ๙ ประการ

รูปภาพกิจกรรม

5215269
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมทั้งหมด
407
1996
15238
5174282
60940
114725
5215269

IP ของคุณ : 3.230.143.213
เวลา server : 2024-04-19 03:57:05