โล่ทองคำพระราชทาน พร้อมเกียรติบัตร รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
ระดับอาชีวศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ถือว่าเป็นการได้รับรางวัล ๓ ครั้งต่อเนื่องในรอบ ๑๐ ปี ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ภูมิใจ อาชีวะอุบลฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตาภายใน 

 

 

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตาภายใน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตาภายนอก

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตาภายนอก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
ขอต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา ด้วยความยินดียิ่ง 
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันจันทร์ที่ 9 ถึง วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562
ณ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม: วอศ.อุบลราชธานี ขอต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา ด้วยความยินดียิ่ง


ตารางการแข่งขันทักษะ สถานที่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม: ตารางการแข่งขันทักษะ สถานที่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ขออนุญาตเรียนแจ้ง กำหนดการต้อนรับและแสดงความยินดี ผอ.ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม: กำหนดการต้อนรับและแสดงความยินดี ผอ.ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว

รับเงินตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับ ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ทุกสาขาวิชา ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามนโยบาย เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของรัฐบาลซึ่งในภาคเรียนที่ 2 รัฐบาลได้สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 230 บาท ให้กับนักเรียนระดับชั้นปวช. ทุกสาขาวิชา วิทยาลัยฯ จะจ่ายเงินสดให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช. ทุกสาขาวิชา วิทยาลัยฯ จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

  1. กรอกข้อความในใบสำคัณรับเงินตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
  2. สำเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดา และนักเรียนอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. รับเงินกับเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ที่ห้องประชุมศรีพรหมราช อาคาร 5 ชั้น 1
  • ระดับชั้น ปวช.2 และ ปวช.3 ทุกสาขาวิชา รับเงินวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562
  • ระดับชั้น ปวช. 1 ทุกสาขาวิชา รับเงินวันศุกที่ 20 ธันวาคม 2562

เมื่อได้รับเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนและนำใบเสร็จรับเงินส่งที่ งานการเงิน อาคาร 7 ชั้น 1 

อ่านเพิ่มเติม: รับเงินตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีอย่างไม่เป็นทางการ  (12 พฤศจิกายน2562)

 

อ่านเพิ่มเติม: สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ข่าวสำหรับครู และบุคลากร

ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ข่าวสาร ปริญญาตรี

ประกาศรับสมัครงาน

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง

ข้อมูล ๙ ประการ

รูปภาพกิจกรรม

5022155
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมทั้งหมด
2198
2973
8137
4991298
92010
86852
5022155

IP ของคุณ : 3.236.223.106
เวลา server : 2024-02-27 03:39:34