ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (Emergency Social Service : ESS Help Me)

สำหรับระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (Emergency Social Service : ESS Help Me) จัดทำและพัฒนาขึ้นเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงช่องทางการรับแจ้งและระงับเหตุด่วนได้ 24 ชั่วโมง ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 5 ประการ ได้แก่

1. ข่มขู่ว่าจะทำร้ายหรือทำร้าย  
2. กักขังหน่วงเหนี่ยว
3. เสี่ยงถูกละเมิดทางเพศ  
4. ผู้คลุ้มคลั่งก่อให้เกิดเหตุร้าย  
5. มั่วสุมก่อให้เกิดเหตุร้าย  

โดยสามารถเพิ่มเพื่อนในไลน์ได้ตาม Link นี้ https://lin.ee/GetbF8D หรือ Scan QR Code ด้านล่างนี้ได้เลย