ทำเนียบ ครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
โล่ทองคำพระราชทาน พร้อมเกียรติบัตร รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
ระดับอาชีวศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ถือว่าเป็นการได้รับรางวัล ๓ ครั้งต่อเนื่องในรอบ ๑๐ ปี ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อาชีวะอุบลฯผ่านการประเมิน APACC ระดับเหรียญทอง
สุดยอดอาชีวศึกษาไทย อาชีวะอุบลฯผ่านการประเมินนานาชาติระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก APACC ระดับเหรียญทอง ภูมิใจสถานศึกษามีศักยภาพพร้อมเป็นศูนย์กลางด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเป็นที่ยอมรับ
สอศ.ประกาศให้เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาต้น
สอศ.ประกาศให้เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ติดต่อวิทยาลัย
⭐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ⭐ เลขที่ 410 ถนนพรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 ⭐ e-mail : saraban@uvc.ac.th ☎️ หมายเลขโทรศัพท์ : 0656516577 ⭐ เปิด วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลาทำการ 08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
ติดต่อวิทยาลัย
⭐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ⭐ เลขที่ 410 ถนนพรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 ⭐ e-mail : saraban@uvc.ac.th ☎️ หมายเลขโทรศัพท์ : 0656516577 ⭐ เปิด วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลาทำการ 08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (เพิ่มเติม) รับสมัครระหว่างวันที่ 18 - 30 มีนาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม: รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (เพิ่มเติม)


ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานโรงแรม)

อ่านเพิ่มเติม: รับสมัครสอบคัดเลือก (พนักงานโรงแรม)

 
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) 

อ่านเพิ่มเติม: รับสมัครสอบคัดเลือก (นักการภารโรง)

เรื่อง ประกาศการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตาพิเศษ งานอาชีวะปริทรรศน์

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตาพิเศษ งานอาชีวะปริทรรศน์

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ระดับปริญญษ๖ณ๊ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2562

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม: กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ป.ตรี

 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม: ตารางสอบปลายภาค ๒/๒๕๖๑

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กำหนดวัน เปิดเรียนภาคเรียน ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 และกำหนดวันลงทะเบียน ดังนี้

 

 

อ่านเพิ่มเติม: กำหนดการลงทะเบียน ๑/๒๕๖๒

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เรื่อง กำหนดเปิดและปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562
กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2562

 

อ่านเพิ่มเติม: กำหนดเปิดและปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๒

อาชีวะอุบลฯ จับมือห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี เปิดโลกอาชีพอวดของดี ในงาน “อาชีวปริทรรศน์ ปี 2562 (UVC Academic Exhibition 2019) “อาชีวศึกษา คือผู้ทรงคุณค่าของสังคม” สาธิตและจัดแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษา สู่สายตาประชาชนรับเทศกาลเดือนแห่งความรัก

อ่านเพิ่มเติม: อาชีวปริทรรศน์ ปี 2562

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝักงาน ฝึกอาชีพ

อ่านเพิ่มเติม: กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน

“นวัตกรรมใหม่ของชาวอาชีวะอุบล” Mixed Veggies Sheet ผักรวมแผ่นอบกรอบ “อร่อยดี มีประโยชน์” อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ มี Fiber สูง ช่วยในการย่อยอาหาร อีกทั้งยังเสริมฟลาโวนอยด์จากหอมแดงที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งอีกด้วย พร้อมจัดจำหน่ายและเผยแพร่ที่ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม: นวัตกรรมใหม่ของชาวอาชีวะอุบล Mixed Veggie Sheet

ข่าวสำหรับครู และบุคลากร

ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ข่าวสาร ปริญญาตรี

ประกาศรับสมัครงาน

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง


นางสาวลฎาภา  แสวงทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี


นายลือชัย ทาทอง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นายสุรศักดิ์ คำมั่น
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

 นางสุดสวาท  จันโทวงษ์
ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 
นางอรสา  แถบเกิด
ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ข้อมูล ๙ ประการ

รูปภาพกิจกรรม

5409851
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมทั้งหมด
2713
2705
8474
5380032
50989
94901
5409851

IP ของคุณ : 3.236.142.143
เวลา server : 2024-06-18 07:21:31