โล่ทองคำพระราชทาน พร้อมเกียรติบัตร รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
ระดับอาชีวศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ถือว่าเป็นการได้รับรางวัล ๓ ครั้งต่อเนื่องในรอบ ๑๐ ปี ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ภูมิใจ อาชีวะอุบลฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

อาชีวะอุบลฯตัวแทนภาคอีสาน นำชุด "พัสตราภรณ์ไทยแลนด์" คว้ารางวัลชนะเลิศเวทีตัดเย็บแฟชั่นผ้าไทยระดับประเทศ จากแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำ นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ ตัวแทนอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ระดับ ปวส. ด้วยการ “ออกแบบและตัดเย็บชุดไทยประยุกต์ สำหรับผู้สวมใส่ อายุระหว่าง 25-40 ปี”

อ่านเพิ่มเติม: อาชีวะอุบลฯตัวแทนภาคอีสาน นำชุด "พัสตราภรณ์ไทยแลนด์"...

อาชีวะอุบลฯ ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 ( เหรียญเงิน ) ในการแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผลิตหนังสือราชการภายนอก (ระดับ ปวส.) วันนี้ (30 มกราคม 2563) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา2562 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563 โดยในวันนี้ นายปัญญา ผาเหลา นักศึกษาระดับชั้น สบจส.2/1 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผลิตหนังสือราชการภายนอก (ระดับ ปวส.) ครูผู้ควบคุมการแข่งขัน นางกัญปพิมพ์ กนิษฐพยาฆร์ นางสาวอลิณพ์ริศา สุธัมนาถพงษ์ ซึ่งผลจากการตัดสินปรากฏว่า ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 ( เหรียญเงิน )

อ่านเพิ่มเติม: อาชีวะอุบลฯ ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 ( เหรียญเงิน )...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 และวันครบรอบ 83 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วันนี้ 28 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ร่วมกับ วัดศรีอุบลรัตนารามและวัดสุปัฏนารามวรวิหาร จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 15 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 และวันครบรอบ 83 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดยมี คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม: จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 และวันครบรอบ 83 ปี 

ผอ.อาชีวะอุบลฯ ประธานเปิดการแข่งขันทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่ง หัวข้อ ห้องนอนผู้สูงอายุ (Elderly bedroom) ระดับ ปวช. ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

วันนี้ (31 มกราคม 2563) เวลา 07.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่ง หัวข้อ ห้องนอนผู้สูงอายุ (Elderly bedroom) ระดับ ปวช. ในการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2563 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2563 จากนั้นเยี่ยมชมและให้กำลังใจการแข่งขันประเภทต่างๆที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีเข้าร่วมการแข่งขัน 

อ่านเพิ่มเติม: ผอ. ประธานเปิดการแข่งขันทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่ง


ประกาศเลขที่นั่งสอบ V-NET ระดับ ปวช.3

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศเลขที่นั่งสอบ V-NET ระดับ ปวช.3


ประกาศเลขที่นั่งสอบ V-NET ระดับ ปวส.2

 

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศเลขที่นั่งสอบ V-NET ระดับ ปวส.2


สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ ขออำนวจพระศรีรัตนตรัย
จงดลบันดาลในท่าน และครอบครัวพบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป
ดร.พงษ์ศักดิพล  ทาแก้ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม: สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓

ต้อนรับผอ.ใหม่ไฟแรง อาชีวะอุบลฯ จัดเต็มคว้าชัย 21 รายการ ลุ้นต่อในระดับชาติ  ปิดฉากการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯภาคอีสานได้อย่างสวยงาม

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2562  จากการที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทั่วอีสาน 20 จังหวัด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในโอกาสเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2562 ณ สนามแข่งขันวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในประเภทวิชาพาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ ศิลปกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 21 รายการ

อ่านเพิ่มเติม: อาชีวะอุบลฯ จัดเต็มคว้าชัย 21 รายการ ลุ้นต่อในระดับชาติ

ข่าวสำหรับครู และบุคลากร

ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ข่าวสาร ปริญญาตรี

ประกาศรับสมัครงาน

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง

ข้อมูล ๙ ประการ

รูปภาพกิจกรรม

5023032
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมทั้งหมด
3075
2973
9014
4991298
92887
86852
5023032

IP ของคุณ : 3.236.223.106
เวลา server : 2024-02-27 04:07:04