โล่ทองคำพระราชทาน พร้อมเกียรติบัตร รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
ระดับอาชีวศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ถือว่าเป็นการได้รับรางวัล ๓ ครั้งต่อเนื่องในรอบ ๑๐ ปี ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ภูมิใจ อาชีวะอุบลฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 
ปวส.2      วันที่ 1-10 พ.ค.63
ปวช.2-3   วันที่ 11-17 พ.ค.63
ลงทะเบียนเรียนช้า (เฉพาะ ปวส.ชำระค่าปรับเพิ่ม 50 บาท) วันที่ 18 พ.ค. - 1 มิ.ย. 63  
ลงทะเบียนซ่อม/เสริม/ปรับระดับคะแนน ปวส. วันที่ 18 พ.ค. - 1 มิ.ย. 63
ผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน วันที่ 5 พ.ค. - 1 มิ.ย. 63
ลาพักการเรียน วันที่ 5 พ.ค. - 1 มิ.ย. 63
ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา วันที่ 3 ก.ค. 2563

นักเรียนนักศึกษาสั่งพิมพ์บัตรลงทะเบียนด้วยตนเองที่ 

อ่านเพิ่มเติม: การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 


กำหนดเปิดและปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม: กำหนดเปิดและปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ปรับปรุง)

เบื้องหลังที่งานจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ใกล้หมดเขตการส่งผลงาน โค้งสุดท้ายแล้วสู้ๆ

 

โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ประจำปี 2562

การประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์อาชีวศึกษา (ความยาว 5 นาที)

อวดความดี อวดฝีมือ อวดนวัตกรรม

ชิงความเป็นเลิศในการสื่อสาร สร้างภาพลักษณ์ให้อาชีวะไทย

ชิงรางวัล 380,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตร

 

*** หมดเขต ส่งผลงานรอบแรก 24 มกราคม 2563

 

> การอบรมเชิงปฎิบัติการ ครั้งที่ 2

วันที่ 7 – 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2563

ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

*** หมดเขต ส่งผลงานรอบสอง 25 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านเพิ่มเติม: เบื้องหลังที่งานจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  ใกล้หมดเขตการส่งผลงาน โค้งสุดท้ายแล้วสู้ๆ

ประกาศผลทีมที่เข้ารอบ 4 สาขา

โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ประจำปี 2562

การประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์อาชีวศึกษา (ความยาว 5 นาที)

อวดความดี อวดฝีมือ อวดนวัตกรรม

ชิงความเป็นเลิศในการสื่อสาร สร้างภาพลักษณ์ให้อาชีวะไทย

ชิงรางวัล 380,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตร

 

สาขา "คนช่างสร้างชาติ"

1. “มาร์ดีย์ผนังมีชีวิต” #วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

2. “ประแจทอง” #วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

3. “ประเสริฐ จำปาวัลย์” #วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม: ขอแสดงความยินกับทีมนักศึกษา แผนกวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี...

อาชีวะอุบลฯคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับ ปวส. จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562

 

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2563) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำนักเรียน แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ตัวแทนอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขัน ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับ ปวส.ในงานการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม: อาชีวะอุบลฯคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับ ปวส.

อาชีวะอุบลฯ ได้รางวัล ชมเชยอันดับ 3 ในการแข่งขันทักษะ การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) ระดับ ปวช. หรือ ปวส.และทักษะการประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ระดับ ปวช. หรือ ปวส.

 

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2563) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำนักเรียน นักศึกษา ตัวแทนอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขันการประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) ระดับ ปวช. หรือ ปวส. และการประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ระดับ ปวช. หรือ ปวส. ในงานการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

อ่านเพิ่มเติม: อาชีวะอุบลฯ ได้รางวัล ชมเชยอันดับ 3 ในการแข่งขันทักษะ การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ

อาชีวะอุบลฯคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดมารยาทไทย จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562

 

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2563) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำนักศึกษา ตัวแทนอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ในงานการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ผลการแข่งขันปรากฏว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน โดยนักเรียนที่คว้ารางวัลในครั้งนี้ ได้แก่

1.นายเจษฎา บุญเปิง สคอ.1/3

2.นางสาวกมลวรรณ เวียงจันทร์ สบบ.2/5

ครูผู้ควบคุมการแข่งขัน นางสาวรัชนี พงษ์ศิริ

อ่านเพิ่มเติม: อาชีวะอุบลฯคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดมารยาทไทย จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ...

ข่าวสำหรับครู และบุคลากร

ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ข่าวสาร ปริญญาตรี

ประกาศรับสมัครงาน

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง

ข้อมูล ๙ ประการ

รูปภาพกิจกรรม

5022477
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมทั้งหมด
2520
2973
8459
4991298
92332
86852
5022477

IP ของคุณ : 3.236.223.106
เวลา server : 2024-02-27 03:50:02