โล่ทองคำพระราชทาน พร้อมเกียรติบัตร รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
ระดับอาชีวศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ถือว่าเป็นการได้รับรางวัล ๓ ครั้งต่อเนื่องในรอบ ๑๐ ปี ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ภูมิใจ อาชีวะอุบลฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ามอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป
ดำเนินการมอบตัวรายบุคคล ระหว่างวันที่ 7 - 27 เมษายน 2563  ณ  ห้องทะเบียน (อาคาร 3 หลังอาคารอำนวยการ)

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ามอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป (แก้ไขเพิ่มเติม)


ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อและกำหนดการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศรายชื่อและกำหนดการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)


บันทึกข้อความ
เรื่อง การจัดเวรรับผิดชอบการปฏิบัติงานในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม: บันทึกข้อความ เรื่อง การจัดเวรรับผิดชอบการปฏิบัติงานในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ


ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เรื่อง ปิดเรืยนด้วยเหตุพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เรื่อง ปิดเรืยนด้วยเหตุพิเศษ


ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เรื่องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ และมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์
จากโรคติดต่อเชื้อโรคโคโรน่า ๒๐๑๙

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศวอศ.อบ. เรื่องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ และมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์...

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม: การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ประกาศ เรื่อง การงดกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม: การงดกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เรียนแจ้ง คณะครูทุกท่าน ทางงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดทำแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง Sar บุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 จึงขอให้คณะครูได้จัดทำตามแบบฟอร์ม ที่กำหนดให้และส่งภายใน 31 มี.ค.2563 (ที่ห้องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อาคาร11 ชั้น 1 ) เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการต่อไป 

ทั้งนี้แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตนเอง และบันทึกนำส่งสามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ หน้าเว็บ วิทยาลัยหรือติดต่อที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม: ดาวน์โหลด ฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง Sar บุคคล ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวสำหรับครู และบุคลากร

ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ข่าวสาร ปริญญาตรี

ประกาศรับสมัครงาน

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง

ข้อมูล ๙ ประการ

รูปภาพกิจกรรม

5024683
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมทั้งหมด
4726
2973
10665
4991298
94538
86852
5024683

IP ของคุณ : 3.236.223.106
เวลา server : 2024-02-27 04:58:11