โล่ทองคำพระราชทาน พร้อมเกียรติบัตร รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
ระดับอาชีวศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ถือว่าเป็นการได้รับรางวัล ๓ ครั้งต่อเนื่องในรอบ ๑๐ ปี ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ภูมิใจ อาชีวะอุบลฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ขอเชิญร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาตนเองสู่ไทยแลนด์ 4.0 

ดร.สุธารัตน์ ศรีทอง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ผู้ออกแบบทดสอบ

 

อ่านเพิ่มเติม: ขอเชิญร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาตนเองสู่ไทยแลนด์ 4.0 ดร.สุธารัตน์

ขอเชิญศึกษาและทำแบบประเมิน

หัวข้อการประยุกต์ใช้โปรแกรม Quizizz สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ลิงค์เข้าทดสอบ:

https://forms.gle/GyhGrgjN1w9JdrWDA

หรือจะสแกน QR Code ก็ได้ครับ

หมายเหตุ เมื่อท่านเรียนหรือศึกษาเสร็จแล้ว อย่าลืมเข้าไปใช้งานระบบ/โปรแกรมด้วยนะคับ เพื่อความชำนาญ และสุดท้ายส่งภาพการสร้างข้อมูลในแชร์ไดรฟ์ด้วยครับ

 

อ่านเพิ่มเติม: การประยุกต์ใช้โปรแกรม Quizizz สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ขอเชิญเข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ และรับเกียรติบัตรออนไลน์
เรื่อง  ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม: ขอเชิญเข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ และรับเกียรติบัตรออนไลน์ เรื่อง...


ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

เรื่อง ให้สถานศึกษาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

 

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD - ๑๙) มีการแพร่ ระบาดอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดต่อนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙

วรรคหนึ่ง (๔) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ผศ. ๒๕๕๘ วิทยลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีจึงปิดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่ วันที่ ๒๐ เมษายน - ๔ พฤษภาคม ๒๕ว๓ โดยมีแนวทางการปฏิบัติราชการดังนี้

อ่านเพิ่มเติม: ให้สถานศึกษาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ


กำหนดการปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง นร.-นศ.ใหม่ (ปวช.1 และปวส.1)

อ่านเพิ่มเติม: กำหนดการปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง นร.-นศ.ใหม่ (ปวช.1 และปวส.1)


ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
และการมอบตัวเข้าเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
สาขาวิชาการบัญชี รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม: รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)...


เรียน แจ้งผู้สอนทุกท่าน
เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการส่งผลการเรียน "0" และ "ม.ส.

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเลื่อนกำหนดการส่งผลการเรียน "0" และ "ม.ส.

ข่าวสำหรับครู และบุคลากร

ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ข่าวสาร ปริญญาตรี

ประกาศรับสมัครงาน

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง

ข้อมูล ๙ ประการ

รูปภาพกิจกรรม

5020691
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมทั้งหมด
734
2973
6673
4991298
90546
86852
5020691

IP ของคุณ : 3.236.223.106
เวลา server : 2024-02-27 02:48:36