ทีมอาชีวะช่วยเหลือประชาชน พร้อมช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยทุกพื้นที่

ด้วยรักและผูกพัน อาชีวะอุบลฯ จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “จามจุรี มุทิตานุสรณ์ 2565”

อาชีวะอุบลฯ ประชุมครูบุคลากรและร่วมแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2565

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. อาชีวะอุบลฯ ประชุมหัวหน้าแผนกวิขาในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) และการประเมินผลการปฎิบัติงาน
  2. อาชีวะอุบลฯ ประชุมหารือข้าราชการครูในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) และการประเมินผลการปฎิบัติงาน
  3. ผอ.อาชีวะอุบลฯ ประธานเปิดโครงการพัฒนาครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 1
  4. อาชีวะอุบลฯ ร่วมแสดงมุทิตาจิตในงาน “ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา” จัดโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
  5. อาชีวะอุบลฯ นำผู้เกษียณอายุราชการในสถานศึกษา ร่วมงาน “มุทิตาคาราวะ” อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565

แจ้งข่าวเด่น