อาชีวะอุบลฯประชุมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑

อาชีวะอุบลฯ ประชุมหัวหน้าแผนกวิชาและหัวหน้างานในฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 14/2565

อาชีวะอุบลฯ จัดกิจกรรมหน้าเสาธงในช่วงเช้า

อาชีวะอุบลฯร่วมกับธนาคารออมสินพัฒนาระบบดิจิทัลธนาคารโรงเรียน ในสถานศึกษา

อาชีวะอุบลฯจัดประชุมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

แจ้งข่าวเด่น