อาชีวะอุบลรับมอบเกียรติติบัตร สนับสนุนการจัดประชุมงานวิชาการ

รางวัลสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2565

อาชีวะอุบลฯจัดการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประชุมครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะวิชาชีและทักษะพื้นฐาน ครั้งที่32

ประชุมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

อาชีวะอุบลฯประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

โครงการ”เค้ก คุกกี้ ของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๕ สุขใจผู้ให้ ถูกใจผู้รับ”

อาชีวะอุบลฯ เปิดบ้านต้อนรับวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เข้าศึกษาดูง

อาชีวะอุบลฯเข้าร่วมวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดหลวง

ประชุมโครงการการบริหารจัดการระบบงานสารบรรณด้วยโปรแกรม RMS

แจ้งข่าวเด่น