รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม

สอบรางวัลการประกวดสิ่อการเรียน การสอนโดยใช้โปรแกรม Canva

ถนนสายธรรม สายเทียน

รังสรรค์เทียนหอมร่วมถนนสายเทียน

กิจกรรมหน้าเสาธง

อาชีวะอุบลฯ เผยแพร่ข่าวสารผ่านรายการรวมใจไทอุบลฯ FM.98.50 MHZ

อาชีวะอุบลฯประชุมครูและบุคลากรในสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2566

ขอแสดงความยินดี กับ ครูสายฝน ทองแก้ว ตำแหน่งครู (คศ.1)