อาชีวะอุบลฯ ร่วมพิธีรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต

อาชีวะอุบลฯ ประชุมภาคี 4 ฝ่าย หารือการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

อาชีวะอุบลฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี

อาชีวะ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ทีมอาชีวะช่วยเหลือประชาชน พร้อมช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยทุกพื้นที่
  2. อาชีวะอุบลฯ ต้อนรับว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ อาหารกล่องช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตามโครงการอาชีวะอาสา Fix it Center
  3. อาชีวะอุบลฯต้อนรับ นายสุรศักดิ์ คำมั่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ด้วยความอบอุ่น
  4. ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กรุณาสนับสนุนการปฏิบัติงานในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตลอดห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา
  5. ด้วยรักและผูกพัน อาชีวะอุบลฯ จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “จามจุรี มุทิตานุสรณ์ 2565”

แจ้งข่าวเด่น