ทำเนียบ ครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
โล่ทองคำพระราชทาน พร้อมเกียรติบัตร รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
ระดับอาชีวศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ถือว่าเป็นการได้รับรางวัล ๓ ครั้งต่อเนื่องในรอบ ๑๐ ปี ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อาชีวะอุบลฯผ่านการประเมิน APACC ระดับเหรียญทอง
สุดยอดอาชีวศึกษาไทย อาชีวะอุบลฯผ่านการประเมินนานาชาติระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก APACC ระดับเหรียญทอง ภูมิใจสถานศึกษามีศักยภาพพร้อมเป็นศูนย์กลางด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเป็นที่ยอมรับ
สอศ.ประกาศให้เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาต้น
สอศ.ประกาศให้เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ติดต่อวิทยาลัย
⭐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ⭐ เลขที่ 410 ถนนพรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 ⭐ e-mail : saraban@uvc.ac.th ☎️ หมายเลขโทรศัพท์ : 0656516577 ⭐ เปิด วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลาทำการ 08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
ติดต่อวิทยาลัย
⭐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ⭐ เลขที่ 410 ถนนพรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 ⭐ e-mail : saraban@uvc.ac.th ☎️ หมายเลขโทรศัพท์ : 0656516577 ⭐ เปิด วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลาทำการ 08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝักงาน ฝึกอาชีพ

อ่านเพิ่มเติม: กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน

“นวัตกรรมใหม่ของชาวอาชีวะอุบล” Mixed Veggies Sheet ผักรวมแผ่นอบกรอบ “อร่อยดี มีประโยชน์” อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ มี Fiber สูง ช่วยในการย่อยอาหาร อีกทั้งยังเสริมฟลาโวนอยด์จากหอมแดงที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งอีกด้วย พร้อมจัดจำหน่ายและเผยแพร่ที่ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม: นวัตกรรมใหม่ของชาวอาชีวะอุบล Mixed Veggie Sheet

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองฯจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร 

อ่านเพิ่มเติม: รับสมัครฯ สอบสมรรถนะ อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 1 (2)

งานพฤษศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รณรงค์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันดินโลก ให้กับคระครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ณ บริเวณหน้าเสาธง เนื่องในโอกาสวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี

อ่านเพิ่มเติม: วันดินโลก (World Soil Day)

สุดยอดอาชีวศึกษาไทย อาชีวะอุบลฯผ่านการประเมินนานาชาติระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก APACC ระดับเหรียญทอง ภูมิใจสถานศึกษามีศักยภาพพร้อมเป็นศูนย์กลางด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเป็นที่ยอมรับ

วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2561) นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า

อ่านเพิ่มเติม: อาชีวะอุบลฯผ่านการประเมิน APACC ระดับเหรียญทอง

อาชีวะอุบลฯเลี้ยงต้อนรับ –แสดงความยินดีให้กับรองผู้อำนวยการและครูท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น

วานนี้ (4 พฤศจิกายน 2561) เวลา 18.00-22.00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดเลี้ยงต้อนรับ นางสาวธนิดา วรรณแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ย้ายมาจากวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

อ่านเพิ่มเติม: อาชีวะอุบลฯเลี้ยงต้อนรับ

อาชีวะอุบลฯจัดอบรมให้ความรู้ส่งเสริมครูพัฒนาตนสู่พัฒนางาน

วันนี้ 4 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางดำเนินเพื่อขอมีวิทยะฐานะและเลื่อนวิทยะฐานะตาม ว. 21 และการดำเนินงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง วิทยากรผุ้ทรงคุณวุฒิ นางสุภาภรณ์ บุปผาพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนางสุวนิจ สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม: อบรมให้ความรู้ส่งเสริมครูพัฒนาตนสู่พัฒนางาน

สุดยอดอาชีวะอุบลฯคว้า 4 รางวัลทักษะด้านการโรงแรม การันตรีคุณภาพผู้เรียน เจ๋งด้วยเครื่องดื่มสูตรใหม่ “รากอุบล” พิชิตใจกรรมการคว้ารางวัล the best cocktail” ที่ม.อุบลฯ

 

วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2561) นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า

อ่านเพิ่มเติม: อาชีวะอุบลฯคว้า 4 รางวัลทักษะด้านการโรงแรม

สุดยอดอาชีวะอุบลฯกวาดรางวัลชนะเลิศ แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอศจ.อุบลฯ พร้อมไปต่อระดับภาค (ผลการแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการ) ดังนี้

1.การแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ชาติไทย
2.การประกวดมารยาทไทย
3.การประกวดพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ
4.การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน
5.การพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ

อ่านเพิ่มเติม: อาชีวะอุบลฯกวาดรางวัลชนะเลิศ ระดับอศจ.อุบลฯ

วันนี้ 16 ตุลาคม 2561 นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นประธานประชุมครู บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ต้อนรับการปฏิบัติงานวันแรกในภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561 โดยในที่ประชุมได้มอบเกียรติบัตรให้กับ นายศุภชัย บุญคุ้ม ตำแหน่งนักการภารโรง ได้รับเกียรติบัตรนักการภารโรงดีเด่น ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมประจำเดือน/ต้อนรับรองธนิดา วรรณแก้ว

วันนี้ 12 ตุลาคม 2561 คณะครูศิลปกรรม นำโดย นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นายพิศิษฐ์ อู่ศิริกุลพาณิชย์ หัวหน้าคณะวิชาศิลปกรรม พร้อมด้วยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันด้านศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมมุฑิตาคาราวะครูผู้เกษียณอายุราชการ ครูผู้เป็นต้นแบบที่ดีงามให้แก่ชาวศิลปกรรม ได้แก่ นายอำนวย วรพงศธร นายชัยยงค์ บุญดาว ครูศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีและ ดร.พัทยา จันโทกุล ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี อดีตครูศิลปกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ที่เกษียณอายุราชการในปี 2561 นี้

อ่านเพิ่มเติม: รวมพลังครูศิลป์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันคืนถิ่นอาชีวะอุบลฯ

ข่าวสำหรับครู และบุคลากร

ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ข่าวสาร ปริญญาตรี

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกาศรับสมัครงาน


นางสาวลฎาภา  แสวงทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี


นายลือชัย ทาทอง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นายสุรศักดิ์ คำมั่น
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

 นางสุดสวาท  จันโทวงษ์
ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 
นางอรสา  แถบเกิด
ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ข้อมูล ๙ ประการ

รูปภาพกิจกรรม

5526259
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมทั้งหมด
119
4345
18044
5480629
69212
98185
5526259

IP ของคุณ : 3.235.182.206
เวลา server : 2024-07-19 00:56:19