นโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษา นายยศพล เวณุโกเศศ
เอกสารการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมปทุมมาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์
อาชีวะอุบลฯภูมิใจ สอศ. เชิดชูเกียรติเป็นสถานศึกษาที่มีผลงานระดับดีมากด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ (ระดับประเทศ) ในการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
อาชีวะอุบลฯ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 วันนี้ (26 กรกฎาคม 2566) เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)
14 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีนำโดยนางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย คณะครู บุคลากร นักเรียน ศึกษาให้การต้อนรับ
รวมพลังใจฟ้อนรำ “231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม”
วันที่ 16 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดยนางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมขบวนฟ้อนรำ “231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม”
วันต่อต้านยาเสพติด & วันสุนทรภู่ 2566
26 มิถุนายน 2566 อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย นำคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา จัดโครงการ “รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2566 ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก และเป็นวันสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลก
อาชีวะอุบลฯ ร่วมรณรงค์ วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
9 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองทั้ง4ฝ่าย และคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รวมพลังประกาศเจตนารมณ์รณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่โลก Word No Tobacco Day
31 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย และ คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่โลก ตามโครงการ งดสูบบุหรี่โลก Word No Tobacco Day
อาชีวะอุบลฯ ร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “ทำบุญ ตักบาตร วันวิสาขบูชา”
2 มิถุนายน 2566 ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องจากเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ นั่นคือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธโคดม ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นตรงกัน ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
โล่ทองคำพระราชทาน พร้อมเกียรติบัตร รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
ระดับอาชีวศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ถือว่าเป็นการได้รับรางวัล ๓ ครั้งต่อเนื่องในรอบ ๑๐ ปี ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ภูมิใจ อาชีวะอุบลฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม: ตารางสอบปลายภาค ๒/๒๕๖๑

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กำหนดวัน เปิดเรียนภาคเรียน ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 และกำหนดวันลงทะเบียน ดังนี้

 

 

อ่านเพิ่มเติม: กำหนดการลงทะเบียน ๑/๒๕๖๒

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เรื่อง กำหนดเปิดและปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562
กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2562

 

อ่านเพิ่มเติม: กำหนดเปิดและปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๒

อาชีวะอุบลฯ จับมือห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี เปิดโลกอาชีพอวดของดี ในงาน “อาชีวปริทรรศน์ ปี 2562 (UVC Academic Exhibition 2019) “อาชีวศึกษา คือผู้ทรงคุณค่าของสังคม” สาธิตและจัดแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษา สู่สายตาประชาชนรับเทศกาลเดือนแห่งความรัก

อ่านเพิ่มเติม: อาชีวปริทรรศน์ ปี 2562

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝักงาน ฝึกอาชีพ

อ่านเพิ่มเติม: กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน

“นวัตกรรมใหม่ของชาวอาชีวะอุบล” Mixed Veggies Sheet ผักรวมแผ่นอบกรอบ “อร่อยดี มีประโยชน์” อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ มี Fiber สูง ช่วยในการย่อยอาหาร อีกทั้งยังเสริมฟลาโวนอยด์จากหอมแดงที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งอีกด้วย พร้อมจัดจำหน่ายและเผยแพร่ที่ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม: นวัตกรรมใหม่ของชาวอาชีวะอุบล Mixed Veggie Sheet

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองฯจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร 

อ่านเพิ่มเติม: รับสมัครฯ สอบสมรรถนะ อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 1 (2)

ข่าวสำหรับครู และบุคลากร

ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ข่าวสาร ปริญญาตรี

ประกาศรับสมัครงาน

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง

ข้อมูล ๙ ประการ

รูปภาพกิจกรรม

เพิ่มเพื่อน

4752771
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมทั้งหมด
4247
4279
16376
4696787
139029
101719
4752771

IP ของคุณ : 3.238.180.174
เวลา server : 2023-11-30 15:43:41