โล่ทองคำพระราชทาน พร้อมเกียรติบัตร รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
ระดับอาชีวศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ถือว่าเป็นการได้รับรางวัล ๓ ครั้งต่อเนื่องในรอบ ๑๐ ปี ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ภูมิใจ อาชีวะอุบลฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี


นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่มเติม: นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอความอนุเคราะห์คุณครูที่ปรึกษา แจ้งนักเรียนที่จะออกฝึกงานในภาคเรียน S/2563 (วันที่ 2 – 27 พ.ย. 2563) ให้นักเรียนชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ **งานการเงิน วิทยาลัยฯ เท่านั้น** และให้นักเรียนดำเนินการดังนี้

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งนักเรียนที่จะออกฝึกงานในภาคเรียน S/2563  (วันที่ 2 – 27 พ.ย. 2563)...


การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม: การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ

กำหนดการปฐมนิเทศก่อนฝึกงาน ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนฝึกงาน หรือ ฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี)ภาคเรียนฤดูร้อน การศึกษา 2563 และ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมศรีวนาไล

อ่านเพิ่มเติม: ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนฝึกงาน (ระบบทวิภาคี)


ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน นักเรียนนักศึกษาฝึกงาน
ภาคฤดูร้อนโดยอนุโลม ปีการศึกษา ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม: กำหนดการลงทะเบียน นักเรียนนักศึกษาฝึกงาน  ภาคฤดูร้อนโดยอนุโลม ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ขอเรียนเชิญครู บุคลากร ทุกท่าน ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดศรีอุบลรัตนาราม ในวันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ท่านที่มีศรัทธา ประสงค์ ร่วมทำบุญ สมทบปัจจัยถวายในงานฯ ได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓   ขออนุโมทนาบุญ กุศลกับทุกท่านในโอกาสนี้

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม: ขอเรียนเชิญครู บุคลากร ทุกท่าน ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน


กำหนดการเปิดและปิดภาคเรียน และกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม: กำหนดการเปิดและปิดภาคเรียน และกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ข่าวสำหรับครู และบุคลากร

ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ข่าวสาร ปริญญาตรี

ประกาศรับสมัครงาน

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง

ข้อมูล ๙ ประการ

รูปภาพกิจกรรม

5022205
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมทั้งหมด
2248
2973
8187
4991298
92060
86852
5022205

IP ของคุณ : 3.236.223.106
เวลา server : 2024-02-27 03:41:20