พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

รองผอ.ประเมินเพื่อขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือปฏิบัติงาน ด้านการปกครองและส่งเสริมพฤติกรรม

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาการโรงแรม

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูพัทธมน ขันเพ็ชร เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “คุรุสดุดี”ประจำปี ๒๕๖๕

ประชุมหัวหน้าแผนกวิชาและหัวหน้างานในฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 15/2565

อาชีวะอุบลฯร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

อาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดโครงการ แนะแนวสัญจร

อาชีวศึกษาอุบลราชธานีจัดการแข่งขัน ทักษะการนำเสนอขายสินค้า

ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

แจ้งข่าวเด่น