สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการทั่วไป (ครู)

สอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

จัดรายการรวมใจไทอุบล

รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม

สอบรางวัลการประกวดสิ่อการเรียน การสอนโดยใช้โปรแกรม Canva

ถนนสายธรรม สายเทียน

รังสรรค์เทียนหอมร่วมถนนสายเทียน