งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

 


เอกสารประชาสัมพันธ์


 


ข้อมูลสถานประกอบการร่วมจัดการอาชีวศึกษารายชื่อสถานประกอบการร่วมจัดการฝึกงานหรือฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี)ฝ่ายบริหารทรัพยากรฝ่ายวิชาการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ