วิธีใช้บัตรประจำตัวออไลน์ (ระบบ RMS)
วิธีใช้บัตรประจำตัวออไลน์ เพื่อใช้ QR Code ในการ Scan เข้าใช้งานระบบ Internet เท่านั้น

การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2  ในหัวข้อ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม” ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2...


ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทโควตาภายนอก

อ่านเพิ่มเติม: รับสมัครนักเรียน โควตาภายนอก


เปิดรับสมัคร สอบสมรรถนะอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น2 ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม: เปิดรับสมัคร สอบสมรรถนะอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น2 ครั้งที่ 1


นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่มเติม: นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอความอนุเคราะห์คุณครูที่ปรึกษา แจ้งนักเรียนที่จะออกฝึกงานในภาคเรียน S/2563 (วันที่ 2 – 27 พ.ย. 2563) ให้นักเรียนชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ **งานการเงิน วิทยาลัยฯ เท่านั้น** และให้นักเรียนดำเนินการดังนี้

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งนักเรียนที่จะออกฝึกงานในภาคเรียน S/2563  (วันที่ 2 – 27 พ.ย. 2563)...


การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม: การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ

กำหนดการปฐมนิเทศก่อนฝึกงาน ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนฝึกงาน หรือ ฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี)ภาคเรียนฤดูร้อน การศึกษา 2563 และ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมศรีวนาไล

อ่านเพิ่มเติม: ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนฝึกงาน (ระบบทวิภาคี)


ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน นักเรียนนักศึกษาฝึกงาน
ภาคฤดูร้อนโดยอนุโลม ปีการศึกษา ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม: กำหนดการลงทะเบียน นักเรียนนักศึกษาฝึกงาน  ภาคฤดูร้อนโดยอนุโลม ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ขอเรียนเชิญครู บุคลากร ทุกท่าน ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดศรีอุบลรัตนาราม ในวันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ท่านที่มีศรัทธา ประสงค์ ร่วมทำบุญ สมทบปัจจัยถวายในงานฯ ได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓   ขออนุโมทนาบุญ กุศลกับทุกท่านในโอกาสนี้

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม: ขอเรียนเชิญครู บุคลากร ทุกท่าน ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ผู้เชี่ยวชาญ EXPERTISE


ลฎาภา แสวงทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

 

นางสาวเพ็ญใจ ชัยวงศ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 


นางสมจิตร บุรุษพัฒน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

 


นายลือชัย ทาทอง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 


นางสาวธนิดา วรรณแก้ว
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 

2781606
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งวัน
343
1544
3421
2765268
46797
62143
2781606

IP ของคุณ : 3.229.142.91
เวลา server : 2021-10-26 08:45:02