วิธีติดตั้ง GLPI Agent 1.4 ที่เครื่องลูก

ดาวน์โหลดโปรแกรม GLPI Agent 1.4

กด Next

เลือก Typical

ช่อง Remote Targets ใส่

http://110.164.134.221/glpi/front/inventory.php

เปิด CHROME และวาง HTTP://LOCALHOST:62354

กด ENTER

คลิ๊กที่คำว่า "Force an inventory"

เพื่อส่งค่าไปยัง Server