ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาวิชาการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา