อาชีวะอุบลฯตัวแทนภาคอีสาน นำชุด "พัสตราภรณ์ไทยแลนด์" คว้ารางวัลชนะเลิศเวทีตัดเย็บแฟชั่นผ้าไทยระดับประเทศ

อาชีวะอุบลฯตัวแทนภาคอีสาน นำชุด "พัสตราภรณ์ไทยแลนด์" คว้ารางวัลชนะเลิศเวทีตัดเย็บแฟชั่นผ้าไทยระดับประเทศ จากแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำ นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ ตัวแทนอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ระดับ ปวส. ด้วยการ “ออกแบบและตัดเย็บชุดไทยประยุกต์ สำหรับผู้สวมใส่ อายุระหว่าง 25-40 ปี”