อาชีวะอุบลฯ ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 ( เหรียญเงิน ) ในการแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผลิตหนังสือราชการภายนอก (ระดับ ปวส.)

อาชีวะอุบลฯ ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 ( เหรียญเงิน ) ในการแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผลิตหนังสือราชการภายนอก (ระดับ ปวส.) วันนี้ (30 มกราคม 2563) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา2562 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563 โดยในวันนี้ นายปัญญา ผาเหลา นักศึกษาระดับชั้น สบจส.2/1 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผลิตหนังสือราชการภายนอก (ระดับ ปวส.) ครูผู้ควบคุมการแข่งขัน นางกัญปพิมพ์ กนิษฐพยาฆร์ นางสาวอลิณพ์ริศา สุธัมนาถพงษ์ ซึ่งผลจากการตัดสินปรากฏว่า ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 ( เหรียญเงิน )