จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 และวันครบรอบ 83 ปี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 และวันครบรอบ 83 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วันนี้ 28 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ร่วมกับ วัดศรีอุบลรัตนารามและวัดสุปัฏนารามวรวิหาร จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 15 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 และวันครบรอบ 83 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดยมี คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งในครั้งนี้