ผอ. ประธานเปิดการแข่งขันทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่ง

ผอ.อาชีวะอุบลฯ ประธานเปิดการแข่งขันทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่ง หัวข้อ ห้องนอนผู้สูงอายุ (Elderly bedroom) ระดับ ปวช. ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

วันนี้ (31 มกราคม 2563) เวลา 07.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่ง หัวข้อ ห้องนอนผู้สูงอายุ (Elderly bedroom) ระดับ ปวช. ในการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2563 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2563 จากนั้นเยี่ยมชมและให้กำลังใจการแข่งขันประเภทต่างๆที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีเข้าร่วมการแข่งขัน