อาชีวะอุบลฯ จัดเต็มคว้าชัย 21 รายการ ลุ้นต่อในระดับชาติ

ต้อนรับผอ.ใหม่ไฟแรง อาชีวะอุบลฯ จัดเต็มคว้าชัย 21 รายการ ลุ้นต่อในระดับชาติ  ปิดฉากการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯภาคอีสานได้อย่างสวยงาม

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2562  จากการที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทั่วอีสาน 20 จังหวัด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในโอกาสเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2562 ณ สนามแข่งขันวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในประเภทวิชาพาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ ศิลปกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 21 รายการ

 

 

นอกจากนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ยังส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันเป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 36 รายการ สามารถสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าชัยจำนวน 21 รายการแข่งขัน เตรียมพร้อมไปต่อระดับชาติ ที่อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดในต้นปี 2563 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 8 รายการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 7 รายการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 6 รายการ รวมเป็น 21 รายการ ที่จะต้องเดินทางเข้าร่วมแข่งขันต่อไปในระดับอาชีวศึกษาชาติ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในต้นปี 2563 นี้

 

สำหรับรายการแข่งขันที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คว้ารางวัลมาได้สำเร็จ มีดังต่อไปนี้

 

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช.

ทักษะการประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ทักษะมัลติมิเดียอาร์ตเพื่อการศึกษา ระดับปวส.คอมพิวเตอร์กราฟิก

ทักษะออกแบบตกแต่ง ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระดับ ปวช.

การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ระดับปวช.หรือ ปวส.

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย (ปวช.) และการประกวดเพลงไทยลูกทุ่งหญิง

 

ในส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 7 รายการได้แก่ ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์

ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล (ระดับ ปวส.) ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ (ระดับ ปวช.) ทักษะการวาดภาพคนเหมือน ทักษะจิตรกรรมไทย ทักษะออกแบบนิเทศศิลป์

และ ทักษะการประกวดมารยาทไทย

 

สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม) ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก

ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากลระดับ ปวส. ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระดับ ปวช. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย และการประกวดการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) ระดับปวช.หรือ ปวส.

ทั้งนี้ 8 รางวัลชนะเลิศ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ที่คว้าชัย ได้เข้ารับโล่รางวัลจากการแข่งขัน ในพิธีปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ที่จัดขึ้นในวันนี้ (13 ธ.ค. 2562) ณ โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

 

ด้าน ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ปีนี้นับแต่ละทักษะสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม และได้รับรางวัลจากการแข่งขันมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา นับเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันทั้งสถานศึกษาที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ยังคงรักษามาตรฐานสถานศึกษาคุณภาพ ที่ครู และนักเรียน นักศึกษา มีการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของตน อย่างต่อเนื่อง สร้างชื่อเสียง และความภาคภูมิใจมาสู่สถาบันการศึกษา เป็นตัวแทนอาชีวะชาวอีสานก้าวสู่การแข่งขันในระดับประเทศได้อย่างภาคภูมิ ซึ่งทุกทักษะจะต้องมุ่งมั่นตั้งใจ พัฒนาศักยภาพตนเองต่อไปอย่างไม่มีขีดสิ้นสุด